Priser

Pris är svårt att lämna utan att få undersöka dig som patient och få en helhetsbild. Efter undersökning går vi tillsammans igenom behandlingsbehov och behandlingsförslag. Därefter får du alltid ett kostnadsförslag. Hos oss betalar man vid varje behandlingstillfälle kontant eller med kort.

Tandvårdsförsäkring

Det nya tandvårdsstödet berör alla som är 20 år eller äldre. Tandvårdsstödet består av två stödformer 

  • Ett allmänt tandvårdsbidrag
  • Ett skydd mot höga kostnader

 

Allmänt tandvårdsbidrag

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan.

 

  • Är du 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
  • Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år (300 kr under två år)
  • Är du 75+ blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)

Går att spara

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader

Ett nytt skydd mot höga tandvårdskostnader införs.

Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset (grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet) får du betala själv, men du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

 

  • För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset får du 50 procents ersättning.
  • För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset får du 85 procents ersättning.

 

 

All tandvård ingår inte i det statliga tandvårdsstödet , vissa kostnader får du betala själv.