Tandvårdsförsäkring

Det nya tandvårdsstödet berör alla som är 20 år eller äldre. Tandvårdsstödet består av två stödformer 

  • Ett allmänt tandvårdsbidrag
  • Ett skydd mot höga kostnader

 

Allmänt tandvårdsbidrag

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan.

 

  • Är du 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
  • Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år (300 kr under två år)
  • Är du 75+ blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)

Går att spara

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader

Ett nytt skydd mot höga tandvårdskostnader införs.

Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset (grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet) får du betala själv, men du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

 

  • För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset får du 50 procents ersättning.
  • För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset får du 85 procents ersättning.

 

 

All tandvård ingår inte i det statliga tandvårdsstödet , vissa kostnader får du betala själv.