Priser

Pris är svårt att lämna utan att få undersöka dig som patient och få en helhetsbild. Efter undersökning går vi tillsammans igenom behandlingsbehov och behandlingsförslag. Därefter får du alltid ett kostnadsförslag. Hos oss betalar man vid varje behandlingstillfälle kontant eller med kort.

Tandvårdsförsäkring

Tandvårdsstödet består av två stödformer 

  • Ett allmänt tandvårdsbidrag

  • Ett skydd mot höga kostnader

 

 

Mer info hittar du här >>> 

 

All tandvård ingår inte i det statliga tandvårdsstödet , vissa kostnader får du betala själv.