Priser

Pris är svårt att lämna utan att få undersöka dig som patient och få en helhetsbild. Efter undersökning går vi tillsammans igenom behandlingsbehov och behandlingsförslag. Därefter får du alltid ett kostnadsförslag. Hos oss betalar man vid varje behandlingstillfälle kontant eller med kort.